top of page

OCHRONA DANYCH 

Ochrona danych osobowych

 

OCHRONA DANYCH

eucrea Kontakte Sp. z o.o. ul. M.Skłodowskiej - Curie 182 PL-59-301 Lubin, zwana dalej "EUCREA KONTAKTE", cieszy się, że odwiedzasz naszą stronę internetową i interesujesz się naszą firmą i naszymi usługami. Dla nas ochrona danych to coś więcej niż deklaracje, dlatego bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych i traktujemy je bardzo ostrożnie i poufnie. Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych, w szczególności Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), są dla EUCREA KONTAKTE najwyższym priorytetem.

odpowiedzialność

EUCREA KONTAKTE odpowiada w rozumieniu RODO za przetwarzanie danych osobowych.

Odwiedz nasza stronę internetową

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, otrzymujemy Twój pełny adres IP, gdy uzyskujesz do niej dostęp. Możemy przekazać Ci dane z naszej strony internetowej z tym adresem IP tylko po to, aby strona internetowa mogła zostać wyświetlona na Twoim urządzeniu końcowym (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO). Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne do umożliwienia dostarczenia strony internetowej do Twojego komputera. W tym celu Twój adres IP może być przechowywany na czas trwania sesji. Ponieważ poprosiłeś o stronę internetową, leży to w naszym wspólnym uzasadnionym interesie.

Serwery internetowe, z których korzystamy, przechowują Twój adres IP wraz z odsyłaczem, datą, godziną żądania, metodą/funkcją dostępu żądaną przez komputer wysyłający żądanie, wartości wejściowe (nazwa pliku) przesyłane przez komputer wysyłający żądanie, stan dostępu do serwer WWW (przesłany plik, nie znaleziono pliku, nie wykonano polecenia itp.), nazwę żądanego pliku oraz wersję przeglądarki i systemu operacyjnego przez maksymalnie 14 dni. Służy to do wykrywania i obrony przed atakami na bezpieczeństwo IT. Dane nie będą dalej wykorzystywane. Podstawą prawną jest Art. 6 (1) f) RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes polega na utrzymaniu naszej usługi i śledzeniu ataków.

Nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu, ponieważ procesy te są bezwzględnie niezbędne do działania serwisu. Nie odwiedzaj naszej witryny, jeśli chcesz zrezygnować.

Korzystanie z plików cookie

Aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej witryny oraz umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, na różnych stronach stosujemy tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Stosowane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne).

Korzystanie z usług Google

Nasza strona korzysta z programów („wtyczek”) firmy Google, tzw. usług Google. Te usługi są obsługiwane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Jeśli wywołasz stronę w naszej witrynie, która zawiera taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki integracji wtyczki Google otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny, nawet jeśli nie masz konta użytkownika Google lub nie jesteś aktualnie zalogowany. Te informacje (wraz z Twoim adresem IP) są przesyłane bezpośrednio z Twojej przeglądarki na serwer Google, który może znajdować się również w USA i należy założyć, że dane te będą tam również przechowywane. Te operacje przetwarzania danych są przeprowadzane zgodnie z Art. 6 (1) f) RODO w celu utrzymania, ulepszania i ponownego rozwijania usług Google, świadczenia spersonalizowanych usług, w tym treści i reklam przez Google, wykrywania, zapobiegania i zwalczania oszustw, nadużyć, zagrożeń bezpieczeństwa i problemów technicznych w Google. Google opisuje wykorzystanie danych w uzasadnionych interesach w następujący sposób: Dane są przetwarzane w celu

Świadczenia, utrzymywania i ulepszania naszych Usług w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników Google

Opracowywania nowych produktów i funkcji przydatnych użytkownikom Google

Wgląd w to, jak ludzie korzystają z usług Google, aby zapewnić i poprawić wydajność naszych usług

Personalizacja usług Google w celu zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika

Marketing w celu informowania użytkowników o usługach Google

Reklama mająca na celu bezpłatne udostępnienie użytkownikom wielu usług Google

Wykrywaj, zapobiegaj oszustwom, lukom w zabezpieczeniach lub problemom technicznym lub rozwiązuj je w inny sposób

Ochrona przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa Google, użytkowników Google lub ogółu społeczeństwa, zgodnie z prawem lub zgodnie z wymogami

Prowadzenie badań, które ulepszają usługi Google dla użytkowników Google i są korzystne dla ogółu

Wypełniaj zobowiązania wobec partnerów Google, takich jak programiści i posiadacze praw

Egzekwowanie roszczeń prawnych, w tym badanie ewentualnych naruszeń obowiązujących Warunków świadczenia usług

Google przekazuje dane spółkom stowarzyszonym Google i innym stronom trzecim w celu spełnienia wymogów prawnych.

Google podporządkował się Umowie Tarczy Prywatności UE z USA, dzięki czemu odpowiednia decyzja Komisji UE w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony stanowi podstawę prawną przetwarzania danych w USA i ma na celu zapewnienie przestrzegania poziomu ochrony danych obowiązującego w UE.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, a także Twoje prawa w tym zakresie i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google: https://policies.google .com/privacy?hl=de

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane za pośrednictwem naszej witryny bezpośrednio do Twojego konta Google, przed odwiedzeniem naszej witryny musisz wylogować się z Google.

mapy Google

Korzystamy z usługi Google Maps na naszej stronie internetowej, aby móc pokazać Ci interaktywną mapę (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO). Jest to przydatne, jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej lub nas odwiedzić, dzięki czemu możesz zorientować się zarówno lokalnie, jak i na poziomie krajowym za pomocą jednej mapy. Nasz uzasadniony interes polega na udostępnieniu w tym celu interaktywnej mapy, ponieważ w przeciwnym razie taka mapa byłaby bardzo skomplikowana pod względem technicznym.

Nie wiemy, kiedy Mapy Google są Ci wyświetlane ani kiedy wchodzisz z nimi w interakcję.

Masz następujące prawa:

Masz prawo do informacji o danych osobowych przetwarzanych przez EUCREA KONTAKTE oraz, jeśli spełnione są odpowiednie wymogi prawne, prawo do sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, a także ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do otrzymania podanych przez siebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Obejmuje to prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej. Jeśli jest to technicznie możliwe, możesz również zażądać, aby EUCREA KONTAKTE przekazała dane osobowe bezpośrednio drugiej osobie odpowiedzialnej.

Aby skorzystać z powyższych praw i jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące wykorzystania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych w EUCREA KONTAKTE.

Kontakt z inspektorem ochrony danych:

eucrea KONTAKTE Sp. z o.o. ul. M.Skłodowskiej Curie 182 PL-59-301 Lubin

E-mail: datenschutzbeauftragter@eucrea.pl

Ponadto masz prawo do kontaktu z organem nadzorczym odpowiedzialnym za ochronę danych i wolność informacji dla EUCREA KONTAKTE.

Od 25 maja 2018 r

datenschutz@eh-holding.com

bottom of page